Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 11/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 02

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.02.
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 11/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 2023. július 1-jétől kiegészült a 6/B. §-sal, amely szerint az állam az egészségügyi alapellátás körében-a települési önkormányzattal együttműködésben-gondoskodik a védőnői ellátásról.
Ezzel egyidőben hatályon kívül helyezték az Eatv. 5. § (1) bekezdés d) pontját, tehát 2023. július 1-jétől az önkormányzat alapellátási feladatai közül kikerült a védőnői ellátás, és az állam feladatába került át.
Mindezek alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének egészségügyi alapellátásokról szóló rendeletének hatálya már nem terjedhet ki a védőnői ellátásra, illetve annak körzeteinek megállapítására.
A fentiek alapján az önkormányzati rendeletet módosítani szükséges, erre tekintettel az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 11/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosítását javasolja az előterjesztés a Képviselő-testület számára.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.
Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (...) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 11/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik:
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 2023. július 1. napjától hatályos rendelkezései alapján a védőnői ellátás kikerül a települési önkormányzatok által ellátandó feladatok köréből, a továbbiakban az állam gondoskodik a védőnői feladatok ellátásáról, ezért szükséges az önkormányzati rendelet védőnői ellátására vonatkozó rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezése, a rendelettervezetben foglaltak szerint.
Az önkormányzati rendelet, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése:
Hatályon kívül helyezésre kerül az önkormányzati rendelet védőnői ellátására vonatkozó rendelkezései, a rendelettervezetben foglaltak szerint, a vonatkozó ágazati központi jogszabályoknak megfelelően.
A jogszabály előkészítőjének álláspontja az indokolás közzétételéről:
A rendelet tervezetéhez tartozó jelen indokolás közzétételre kerül.
Tájékoztatás:
A rendelettervezetben javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja fennáll.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában szabályozott egyeztetési kötelezettség az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.