Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2004. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 02

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.12.02.
az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2004. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2004. (XII. 01.) rendelet mellékleteinek módosítása azért vált szükségessé, mivel térítésmentesen megkapta az önkormányzat a Balatonmagyaród 058. hrsz-ú kivett saját használatú utat, a 251/39., 251/40., és a 251/41. hrsz-ú kivett helyi közút és autóbusz váró megnevezésű ingatlanokat, valamint az önkormányzat értékesítette a 251/8. és 251/9. hrsz-ú telkeket.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2023. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2004. (XII.01.) rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A tervezett rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásaként az önkormányzat vagyonának, mint nemzeti vagyonnak a védelme jobban érvényesül.
A nemzeti vagyon megőrzése, védelme és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás az Önkormányzat költségvetési, gazdasági helyzetét szilárdítja. A jogszabály a köz érdekében hosszú távú, általános védelmet biztosít a helyi önkormányzati vagyonnak.
Költségvetési hatása: Nincs.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
A vagyonkataszteri nyilvántartás és a vagyonrendelet mellékletei közötti egyezőség biztosítása.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a rendelet mellékletei nem tartalmazzák az önkormányzat tényleges vagyonát
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: jelenlegi ügyintézői háttér
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs