Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

a felsőoktatási intézményekben tanuló helyi fiataloknak adható ösztöndíj - Bursa Hungarica - alapításáról és elnyeréséről szóló 10/2018. (XI.9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 06. 09- 2023. 06. 09

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

a felsőoktatási intézményekben tanuló helyi fiataloknak adható ösztöndíj - Bursa Hungarica - alapításáról és elnyeréséről szóló 10/2018. (XI.9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2023.06.09.

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének a felsőoktatási intézményekben tanuló helyi fiataloknak adható ösztöndíj – Bursa Hungarica - alapításáról és elnyeréséről szóló 10/2018. (XI.9.) önkormányzati rendelete.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.