Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 8/2017. (X.17.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséról

Hatályos: 2023. 03. 22- 2023. 03. 22

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 8/2017. (X.17.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséról1

2023.03.22.

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. március 23. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.