Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésérő szóló 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 28- 2023. 05. 28

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésérő szóló 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.05.28.

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Böde Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez6

4. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez7

5. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez8

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 29. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.