Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 01

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.01.
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény 16. § (2) bekezdése módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt és az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összege helyett bevezette az úgynevezett szociális vetítési alap fogalmát, mely fogalmat az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi tárgyú helyi rendeleteiben is módosítani szükséges.
Az önkormányzat képviselő-testülete a változó gazdasági helyzet miatt szükségesnek látta a jogosultsági alapok felülvizsgálatát is és a szociális vetítési alaphoz viszonyított mértékének, valamint a szociális étkezési térítési díjak és a házi segítségnyújtás ellátásáért fizetendő díjak megemelkedése miatt az étkezésért és a házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díjak megemelését.