Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetésérő szóló 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.27.
az önkormányzat 2022. évi költségvetésérő szóló 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzatok számára az éves költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő. A költségvetés készítésével kapcsolatos részletes szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza.
A költségvetés tartalmazza az önkormányzat számszerűsíthető forrásait és az egyes feladatok megvalósítására felhasználható kiadások előirányzatát.