Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 20
az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–3. melléklethez
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.örvény 34. §. (4) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntés szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, módosítja a költségvetési rendeletét, azaz megváltoztatja az előirányzatok összegét.
Jelen módosítás a könyveléssel való egyezőségek biztosításához szükséges.