Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 30- 2022. 05. 30

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

2022.05.30.

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 456.976 ezer forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat és intézményei 2021. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:)

„a) önkormányzatok bevétele 456.976 e Ft,
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 156.940 e Ft amelyből:
ba) működési célú (állami) támogatások 140.491 e Ft,
bb) működési célú tám.áht belülről 16.449 e Ft,”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat és intézményei 2021. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:)

„d) működési bevételek 10.201 e Ft,
e) finanszírozási bevétel 174.089 e Ft,
f) felhalmozási bevételek 102.546 e Ft,”

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat és intézményei 2021. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:)

„g) működési célú átvett pénzeszköz 500 e Ft.”

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei 333.081 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 118.995 e Ft,”

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) működési bevételek 282.887 e Ft,
b) finanszírozási bevételek 174.089 e Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat és intézményei 2021. évi összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:)

„a) működési költségvetés 456.976 e Ft, működési kiadások 192.784 e Ft
aa) személyi juttatások 108.059 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.553 e Ft,
ac) dologi kiadások 62.658 e Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.220 e Ft,
ae) működési kiadások 3.294 e Ft.
b) felhalmozási kiadások 147.077 e Ft,
ba) beruházások 44.972 e Ft,
bb) felújítások 103.749 e Ft,
bc) lakástámogatás 356 e Ft,
c) finanszírozási kiadások 117.115 e Ft.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 333.081 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 118.995 e Ft,”

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Márianosztra önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza)

„a) önkormányzatok költségvetési bevételei 342.228 e Ft,
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 156.940 e Ft, amelyből:
ba) állami támogatások 140.491 e Ft,
bb) működési célú tám áht belülről 16.449 e Ft,”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés d)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Márianosztra önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza)

„d) működési bevételek 8.368 e Ft,
e) finanszírozási bevételek 61.174 e Ft,
f) felhalmozási bevételek 102.546 e Ft,”

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Márianosztra önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza)

„g) működési célú átvett pénzeszköz 500 e Ft.”

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei 218.333 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 118.995 e Ft,”

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) működési bevételek 178.508 e Ft,
b) felhalmozási bevételek 102.546 e Ft,
c) finanszírozási bevételek 61.174 e Ft.”

5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 4. melléklet szerint, költségvetési kiadások 342.228 e Ft,

a) Személyi juttatások összesen 33.096 e Ft,

aa) személyi juttatások 29.508 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.588 e Ft,

ac) dologi kiadások 46.600 e Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.220 e Ft,

ae) egyéb működési célú kiadások 1.869 e Ft,

b) felhalmozási kiadások 140.328 e Ft,

ba) beruházások 36.865 e Ft,

bb) felújítások 103.107 e Ft,

bc) lakástámogatás 356 e Ft.

c) finanszírozási kiadások 117.115 e Ft, amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 111.723 e Ft,

cb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 5.392 e Ft.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 218.333 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 118.995 e Ft,”

6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 8. és 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. § A képviselő-testület a Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2021. évi költségvetését a 9. melléklet szerint határozza meg. Működési bevételek 20.309 e Ft, melyből finanszírozási bevétel 19.484 e Ft, közvetített szolgáltatás 825 e Ft. Működési kiadások 20.309 e Ft, melyből személyi kiadások 11.890 e Ft, munkaadókat terhelő szociális járulékok 1.865 e Ft, dologi kiadások 3.143 e Ft, beruházási kiadások 2.769 e Ft, felújítási kiadások 642 e Ft.

9. § A képviselő-testület a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a 10. melléklet szerint határozza meg. Működési bevételek 94.439 e Ft, melyből hivatal működési támogatása 93.285 e Ft, közvetített szolgáltatás 998 e Ft, egyéb működési bevétel 10 e Ft, előző évi költségvetési maradvány 146 e Ft. Működési kiadások 94.439 e Ft, melyből személyi kiadások 66.661 e Ft, munkaadókat terhelő szociális járulékok 10.100 e Ft, dologi kiadások 12.915 e Ft, működési kiadás 1.425 e Ft, beruházási kiadások 3.338 e Ft.”

7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

10. melléklet

9. melléklet

12. melléklet