Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló rendelet módosításról

Hatályos: 2015. 09. 30- 2022. 05. 31

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1.§


A 2015. augusztus 31-ig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, valamint a  közfoglalkoztatáshoz biztosított előirányzatának növelése, miatt a 1/2015.(II. 19.) önkormányzat költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét

  213.303 E Ft-tal

Költségvetési kiadását

  213.303 E Ft-talmódosítja és az önkormányzat 2015. évi


módosított költségvetési bevételét

 384.396 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

 384.396 E Ft-banállapítja meg.

2.§


Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatait az 1.1, 1.2, 9.1, 9.2, 20.1, 20.2, 21.1, 21.2.  mellékletek tartalmazzák.

3.§


E rendelet 2015. szeptember 29. napján lép hatályba.

Mellékletek