Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (V. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 12- 2022. 05. 31

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1.§.


A 2015. december 31-ig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, valamint a  közfoglalkoztatáshoz biztosított előirányzatának növelése, miatt a 4/2015.(IX. 29.) önkormányzat költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét

  49.902  E Ft-tal

Költségvetési kiadását

  49.902 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

módosított költségvetési bevételét

 438.962 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

 438.962 E Ft-ban

állapítja meg.

2.§


Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatait az 1.1, 1.2, 9.1, 9.2, 20.1, 20.2, 21.1, 21.2.  mellékletek tartalmazzák.

3.§


E rendelet 2016. május 12. napján lép hatályba.

Kmf.
   Pásztor Gábor  sk.                                                                                                     Dr. Gál- Lakatos Enikő sk.

   polgármester                                                                                                                        jegyző


Mellékletek