Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 30- 2022. 05. 31

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. §.


A 2016. június 30-ig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, valamint a  közfoglalkoztatáshoz biztosított előirányzatának növelése, miatt a 1/2016.(II. 16.) önkormányzat költségvetési rendelet 1. § .-ban  megállapított

Költségvetési bevételét

 1.801.331 Ft-tal

Költségvetési kiadását

 1.801.331 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételét

 483.639.566 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

 483.639.566 Ft-ban

állapítja meg.


2.§


Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatait az 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2.  mellékletek tartalmazzák.

3.§


E rendelet 2016. szeptember 30. napján lép hatályba.


k.m.f.


                     Pásztor Gábor  sk.                                                                                  Dr. Gál-Lakatos Enikő sk.

                      polgármester                                                                                                 jegyző

Mellékletek