Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 29- 2022. 05. 31

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1.§


A 2016. szeptember 30-ig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, valamint a  közfoglalkoztatáshoz biztosított előirányzatának növelése, miatt a 1/2016.(II. 16.) önkormányzat költségvetési rendelet 1. § megállapított

Költségvetési bevételét

 4.779.050 Ft-tal

Költségvetési kiadását

 4.779.050 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételét

 488.418.616 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

 488.418.616 Ft-ban

állapítja meg.

2.§


Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatait az 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2.  mellékletek tartalmazzák.

3.§


E rendelet 2016. november  29. napján lép hatályba.

Kmf.
   Pásztor Gábor  sk.                                                                                                     Dr. Gál- Lakatos Enikő sk.

   polgármester                                                                                                                        jegyző

Mellékletek