Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2018(V.08.)

az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 09

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A 2017. december 31-ig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, valamint a  közfoglalkoztatáshoz biztosított előirányzatának növelése, miatt a 1/2017.(II.06.) önkormányzat költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét

 69.983.561 Ft-tal

Költségvetési kiadását

 69.983.561 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételét

 543.381.568 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

 543.381.568 Ft-ban

állapítja meg.

2.§


Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatait az 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2.  mellékletek tartalmazzák.

3.§

E rendelet 2018. május 09. napján lép hatályba.k.m.f.


Pásztor Gábor sk.                                                                                              Dr. Gál-Lakatos Enikő sk.

polgármester                                                                                                                jegyző