Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2018(VIII.27.)

az önkormányzat 2018 I. félévi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 08. 28

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A 2018 június 30.-ig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások előirányzatának növelése, miatt a 1/2018(II.12.) önkormányzat költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét  

   5 975 843 Ft-tal

Költségvetési kiadását

   5 975 843 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. I.félévi

módosított költségvetési bevételét

605 458 254 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

605 458 254 Ft-ban

állapítja meg.

2.§


Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatait az 1.1,1.2.,2.1,2.2,3.1,3.2.4.1,4.2. számú mellékletek tartalmazzák.

3.§


E rendelet 2017 augusztus 28. napján lép hatályba.


Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Kmf.

 Pásztor Gáborsk.                                                                                                                        Dr. Gál- Lakatos Enikő sk.

   polgármester                                                                                                                                           jegyző

Mellékletek