Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2019(V.15..)

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 16

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A 2018 december 31.-ig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások előirányzatának növelése, miatt a 6/2018(VIII.27.) önkormányzat költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét  

   94 465 783 Ft-tal

Költségvetési kiadását

   94 465 783 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. I.félévi

módosított költségvetési bevételét

681 360 253 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

681 360 253 Ft-ban

állapítja meg.

2.§

Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatait az 1.1,1.2.,2.1,2.2,3.1,3.2.4.1,4.2. számú mellékletek tartalmazzák.

3.§

E rendelet 2019. május 16. napján lép hatályba.
K.m.f.

Pásztor Gábor sk.                                                                                                          Dr. Gál-Lakatos Enikő sk.

   polgármester                                                                                                                               jegyző