Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2020(II.10.)számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 11

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Tiszamogyorós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

  1. költségvetési bevételi főösszegét   569 890 321 forintban,
  2. költségvetési kiadási főösszegét     569 890 321 forintban  állapítja me                                                                                                                                                                             2.§

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban az 19. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4.§

A Képviselő-testület az önkormányzati jogalkotás kiadásait a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által működtetett könyvtár kiadásait az 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6.§

A Képviselő-testület a községgazdálkodás kiadásait az 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7.§

A Képviselő-testület a temető kiadásait a 7. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

8.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított segélyek kiadásait a 8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

9.§

A Képviselő-testület a 2020. évi átadott pénzeszközök kimutatást a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

10.§

A Képviselő-testület a Eperjeske Község Önkormányzat 2020. évi kiadásait a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

11.§

A Képviselő-testület az Eperjeskei Kastélykert Óvoda és Konyha kiadásait a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

12.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi kiadásait feladatonként és rovatonként a 13. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

14.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételei rovatonkénti megosztását a 19.melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

15.§

A Képviselő-testület az Eperjeskei Kastélykert  Óvoda és Konyha működésének és ágazati feladatainak támogatását a 14. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.


16.§

A Képviselő-testület az Eperjeske Község Önkormányzat működésének és ágazati feladatainak támogatását a 15. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

17.§

A Képviselő-testület a kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontását a 16. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

18.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadásait bontásban a 17. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

19. §

A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

20.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1.-től kell alkalmazni.Kmf.


 Pásztor Gábor sk.                                                                                                  Dr. Gál-  Lakatos Enikő sk.

   polgármester                                                                                                                           jegyző


Mellékletek