Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2020(VII.15.)rendelete

a 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 16

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


821 649 799 Ft

Költségvetési bevétellel

653 681 357Ft

Költségvetési kiadással

167 968 442 Ft

maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1, 1.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2, 21. mellékletek szerint fogadja el.


2. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

 (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1, 8.2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a – 3, 4. melléklet – mérlegben 834 911 706 Ft értékben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek feladatellátásához foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását az 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 18, 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §


(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §


A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §


Ez a rendelet 2020. július 16.-én lép hatályba.
   Pásztor Gábor                                                                                                                        Dr. Gál- Lakatos Enikő

   polgármester                                                                                                                                       jegyző