Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete

A 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 30

Csengerújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

259 803 871 Ft

Költségvetési bevétellel193 314 607 Ft

Költségvetési kiadással


                16 553 969 Ft 


1 851 386 Ft

Finanszírozási bevétellel


Finanszírozási kiadással

 81 191 847 Ft

maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4-6. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 7. melléklet szerint, felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Az önkormányzat kizárólag kötelező feladatot lát el.

  1. A Csengerújfalu Községi Konyha költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzat teljesítését a 10. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A költségvetési szerv kizárólag kötelező feladatot lát el.

 (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekez való hozzájárulás pénzügyi elszámolása 2018. évben a településnek a 11. mellékleten hagyja jóvá

(5) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá, annak felhasználását a 13. mellékletnek megfelelően engedélyezi.


(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát 885.817.772 Ft-ban állapítja meg, az önkormányzat 2018. évi mérlegét a 14. melléklet, eredmény-kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 7.1-7.4. tájékoztató mellékletek szerint hagyja jóvá.


3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §


A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2019. május 30-án 18.00 órakor lép hatályba.
..........................................

.......................................

jegyző

polgármester

Mellékletek