Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IV. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 14- 2021. 04. 15

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IV. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.04.14.

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Cserhátsurány Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. Módosító rendelkezések

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi kiadási és bevételi főösszege 298 549 630 forint.”

2. § A költségvetési rendelet 3. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

a) működési kiadások 199 252 993 forint

személyi juttatások 89 613 961 forint
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 832 064 forint
dologi kiadások 66 231 962 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai 7 546 000 forint
egyéb működési célú kiadások 21 029 006 forint
b) felhalmozási kiadások 95 301 855 forint
beruházások 3 015 956 forint
felújítások 92 258 460 forint
egyéb felhalmozási célú kiadások 27 439 forint”

3. § A költségvetési rendelet 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési bevételek 172 883 456 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről 138 293 024 forint
közhatalmi bevételek 8 822 200 forint
működési bevételek 25 317 532 forint
működési célú átvett pénzeszközök 450 700 forint”

4. § A költségvetési rendelet 10. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi kiadási és bevételi főösszege 273 450 102 forint.”

5. § A költségvetési rendelet 11. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 96 140 759 forint

személyi juttatások 25 609 641 forint
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 812 930 forint
dologi kiadások 38 158 382 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai 7 546 000 forint
egyéb működési célú kiadások 21 013 806 forint
b) felhalmozási kiadások 94 529 341 forint
beruházások 2 243 442 forint
felújítások 92 258 460 forint
egyéb felhalmozási célú kiadások 27 439 forint”

6. § A költségvetési rendelet 12. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési bevételek 149 036 092 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről 138 293 024 forint
közhatalmi bevételek 8 805 000 forint
működési bevételek 1 487 368 forint
működési célú átvett pénzeszközök 450 700 forint”

7. § A költségvetési rendelet 13. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) finanszírozási kiadások 82 780 002 forint

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 994 782 forint
központi, irányító szervi támogatás folyósítása 78 785 220 forint”

8. § A költségvetési rendelet 18. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási és bevételi főösszege 57 044 819 forint.

9. § A költségvetési rendelet 19. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

a) működési kiadások 56 443 755 forint

személyi juttatások 40 685 875 forint
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 980 863 forint
dologi kiadások 8 777 017 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
egyéb működési célú kiadások 0 forint
b) felhalmozási kiadások 601 064 forint
beruházások 601 064 forint
felújítások 0 forint
egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint”

10. § A költségvetési rendelet 20. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési bevételek 23 637 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
közhatalmi bevételek 17 200 forint
működési bevételek 6 437 forint
működési célú átvett pénzeszközök 0 forint”

11. § A költségvetési rendelet 21. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi finanszírozási bevételei

a) finanszírozási bevételek 57 021 182 forint

maradvány igénybevétele 317 137 forint
központi, irányító szervi támogatás 56 704 045 forint”

12. § A költségvetési rendelet 26. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi kiadási és bevételi főösszege 20 765 635 forint.

13. § A költségvetési rendelet 27. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési kiadások 20 594 185 forint

személyi juttatások 15 673 065 forint
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 706 911 forint
dologi kiadások 2 214 209 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
egyéb működési célú kiadások 0 forint”

14. § A költségvetési rendelet 28. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési bevételek 5 219 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
közhatalmi bevételek 0 forint
működési bevételek 5 219 forint
működési célú átvett pénzeszközök 0 forint”

15. § A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

16. § A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

17. § A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

18. § A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

19. § A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép

20. § A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

21. § A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

22. § A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

23. § A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

24. § A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

25. § A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

26. § A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

27. § A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

28. § A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

29. § A költségvetési rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

2. Záró rendelkezések

30. § Ez a rendelet 2021. április 14-én lép hatályba.