Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 17- 2021. 12. 17

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.12.17.

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. Módosító rendelkezések

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

2. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2021. december 16-án lép hatályba.

1. melléklet9

2. melléklet10

3. melléklet11

4. melléklet12

5. melléklet13

6. melléklet14

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. december 18. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.