Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 09. 22

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.09.22.

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

II. Fejezet

Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi kiadásai és bevételei

1. Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési kiadásai és bevételei

2. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi

a)1 kiadási főösszege 123 907 807 forint

b)2 bevételi főösszege 123 907 807 forint

3. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)3 működési kiadások 93 654 506 forint

aa) személyi juttatások 41 467 927 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 000 333 forint

ac) dologi kiadások 27 745 480 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 163 000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 11 277 766 forint

b)4 felhalmozási kiadások 28 334 114 forint

ba) beruházások 15 252 556 forint

bb) felújítások 12 901 016 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 180 542 forint

4. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)5 működési bevételek 76 377 644 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 64 774 391 forint

ab) közhatalmi bevételek 8 510 000 forint

ac) működési bevételek 3 093 253 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b)6 felhalmozási bevételek 13 861 134 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 13 861 134 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

2. Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

5. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások (K915 nélkül) 1 919 187 forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 919 187 forint

ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 22 390 360 forint

b) finanszírozási bevételek (B816 nélkül) 33 669 029 forint

ba) maradvány igénybevétele 33 669 029 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 22 390 360 forint

3. Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési egyenlege

6. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.

7. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

4. Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi létszám-előirányzata

9. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzata 16 fő, az alábbiak szerint:

a) közalkalmazott: 5 fő

b) közfoglalkoztatott: 10 fő

c) polgármester: 1 fő

III. Fejezet

Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai és bevételei

5. Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai és bevételei

10. § Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi

a)7 kiadási főösszege 123 880 348 forint

b)8 bevételi főösszege 123 880 348 forint

11. § Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)9 működési kiadások 71 681 187 forint

aa) személyi juttatások 26 536 827 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 990 333 forint

ac) dologi kiadások 22 713 261 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 163 000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 11 277 766 forint

b)10 felhalmozási kiadások 27 889 614 forint

ba) beruházások 14 808 056 forint

bb) felújítások 12 901 016 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 180 542 forint

12. § Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)11 működési bevételek 76 372 644 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 64 774 391 forint

ab) közhatalmi bevételek 8 510 000 forint

ac) működési bevételek 3 088 253 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b)12 felhalmozási bevételek 13 861 134 forint

ba) felhalmozási bevételek államháztartáson belülről 13 861 134 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

6. Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

13. § Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások 24 309 547 forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 919 187 forint

ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 22 390 360 forint

b) finanszírozási bevételek 33 646 570 forint

ba) maradvány igénybevétele 33 646 570 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint

7. Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési egyenlege

14. § Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza.

15. § Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

16. § Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

8. Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi létszám-előirányzata

17. § Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzata 13 fő, az alábbiak szerint:

a) közalkalmazott: 2 fő

b) közfoglalkoztatott 10 fő

c) polgármester: 1 fő

IV. Fejezet

Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi kiadásai és bevételei

9. Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetési kiadásai és bevételei

18. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi

a) kiadási főösszege 22 417 819 forint

b) bevételi főösszege 22 417 819 forint

19. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 21 973 319 forint

aa) személyi juttatások 14 931 100 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 010 000 forint

ac) dologi kiadások 5 032 219 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint

b) felhalmozási kiadások 444 500 forint

ba) beruházások 444 500 forint

bb) felújítások 0 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

20. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 5 000 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

ab) kamatbevételek 0 forint

ac) működési bevételek 5 000 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

10. Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

21. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

a) finanszírozási kiadások 0 forint

b) finanszírozási bevételek 22 412 819 forint

ba) maradvány igénybevétele 22 459 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 22 390 360 forint

11. Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetési egyenlege

22. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetési egyenlegét a 7. melléklet tartalmazza.

23. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

24. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

12. Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi létszám-előirányzata

25. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzata 3 fő, az alábbiak szerint:

a) közalkalmazott: 3 fő

b) közfoglalkoztatott: 0 fő

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

26. § A képviselő-testület önkormányzat a 2022. évi költségvetésében nem tervez olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

27. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget.

28. § A képviselő- testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételt.

29. § A polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján havi nettó 200 000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

30. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében megjelenő finanszírozási kiadásokkal és a finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

31. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításával, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítással kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

32. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló 2022. évi általános és céltartalékot a 10. melléklet tartalmazza.

33. § Az önkormányzat és költségvetési szervének nevében végzett 2022. évi beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 11. melléklet tartalmazza.

34. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott 2022. évi támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 12. melléklet tartalmazza.

35. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

36. § Ez a rendelet 2022. március 12-én lép hatályba.

37. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjával alkalmazni kell.

1

A 2. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 10. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 10. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 11. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

10

A 11. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

11

A 12. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

12

A 12. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 1. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

14

A 2. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

15

A 3. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

16

A 4. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

17

Az 5. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

18

A 6. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

19

A 8. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.