Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 25

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.25.

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

II. Fejezet

Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi kiadásai és bevételei

1. Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési kiadásai és bevételei

2. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi

a)1 kiadási főösszege 131 653 927 forint

b)2 bevételi főösszege 131 653 927 forint

3. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)3 működési kiadások 100 718 698 forint

aa) személyi juttatások 43 836 722 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 298 850 forint

ac) dologi kiadások 35 498 316 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 213 000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 7 871 810 forint

b)4 felhalmozási kiadások 29 016 042 forint

ba) beruházások 15 934 484 forint

bb) felújítások 12 901 016 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 180 542 forint

4. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)5 működési bevételek 84 123 764 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 71 672 800 forint

ab) közhatalmi bevételek 8 883 459 forint

ac) működési bevételek 3 567 505 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b)6 felhalmozási bevételek 13 861 134 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 13 861 134 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

2. Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

5. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások (K915 nélkül) 1 919 187 forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 919 187 forint

ab)7 központi, irányító szervi támogatás folyósítása 23 715 712 forint

b) finanszírozási bevételek (B816 nélkül) 33 669 029 forint

ba) maradvány igénybevétele 33 669 029 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc)8 központi, irányító szervi támogatás 23 715 712 forint

3. Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési egyenlege

6. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.

7. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

4. Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi létszám-előirányzata

9. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzata 16 fő, az alábbiak szerint:

a) közalkalmazott: 5 fő

b) közfoglalkoztatott: 10 fő

c) polgármester: 1 fő

III. Fejezet

Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai és bevételei

5. Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai és bevételei

10. § Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi

a)9 kiadási főösszege 131 552 345 forint

b)10 bevételi főösszege 131 552 345 forint

11. § Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)11 működési kiadások 77 789 161 forint

aa) személyi juttatások 29 027 467 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 329 641 forint

ac) dologi kiadások 29 347 243 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 213 000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 7 871 810 forint

b)12 felhalmozási kiadások 28 128 285 forint

ba) beruházások 15 046 727 forint

bb) felújítások 12 901 016 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 180 542 forint

12. § Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)13 működési bevételek 84 044 641 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 71 672 800 forint

ab) közhatalmi bevételek 8 883 459 forint

ac) működési bevételek 3 488 382 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b)14 felhalmozási bevételek 13 861 134 forint

ba) felhalmozási bevételek államháztartáson belülről 13 861 134 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

6. Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

13. § Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:

a)15 finanszírozási kiadások 25 634 899 forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 919 187 forint

ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 23 715 712 forint

b) finanszírozási bevételek 33 646 570 forint

ba) maradvány igénybevétele 33 646 570 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint

7. Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési egyenlege

14. § Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza.

15. § Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

16. § Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

8. Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi létszám-előirányzata

17. § Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzata 13 fő, az alábbiak szerint:

a) közalkalmazott: 2 fő

b) közfoglalkoztatott 10 fő

c) polgármester: 1 fő

IV. Fejezet

Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi kiadásai és bevételei

9. Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetési kiadásai és bevételei

18. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi

a)16 kiadási főösszege 23 817 294 forint

b)17 bevételi főösszege 23 817 294 forint

19. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)18 működési kiadások 22 929 537 forint

aa) személyi juttatások 14 809 255 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 969 209 forint

ac) dologi kiadások 6 151 073 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint

b)19 felhalmozási kiadások 887 757 forint

ba) beruházások 887 757 forint

bb) felújítások 0 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

20. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)20 működési bevételek 79 123 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

ab) kamatbevételek 0 forint

ac) működési bevételek 79 123 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

10. Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

21. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

a) finanszírozási kiadások 0 forint

b)21 finanszírozási bevételek 23 738 171 forint

ba) maradvány igénybevétele 22 459 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 23 715 712 forint

11. Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetési egyenlege

22. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetési egyenlegét a 7. melléklet tartalmazza.

23. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

24. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

12. Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi létszám-előirányzata

25. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2022. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzata 3 fő, az alábbiak szerint:

a) közalkalmazott: 3 fő

b) közfoglalkoztatott: 0 fő

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

26. § A képviselő-testület önkormányzat a 2022. évi költségvetésében nem tervez olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

27. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget.

28. § A képviselő- testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételt.

29. § A polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján havi nettó 200 000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

30. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében megjelenő finanszírozási kiadásokkal és a finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

31. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításával, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítással kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

32. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló 2022. évi általános és céltartalékot a 10. melléklet tartalmazza.

33. § Az önkormányzat és költségvetési szervének nevében végzett 2022. évi beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 11. melléklet tartalmazza.

34. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott 2022. évi támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 12. melléklet tartalmazza.

35. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

36. § Ez a rendelet 2022. március 12-én lép hatályba.

37. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjával alkalmazni kell.

1

A 2. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § a) pont ab) alpontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § a) pont ab) alpontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. § b) pont bc) alpontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § b) pont bc) alpontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 10. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

10

A 10. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 10. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 10. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

11

A 11. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

12

A 11. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 11. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

13

A 12. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

14

A 12. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

15

A 13. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 13. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

16

A 18. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 18. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

17

A 18. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 18. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

18

A 19. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg. A 19. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

19

A 19. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg. A 19. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

20

A 20. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

21

A 21. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg. A 21. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

22

Az 1. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 2. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 3. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 13. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 4. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 13. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

26

Az 5. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 13. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 6. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 13. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 7. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 13. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 8. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 13. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 9. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 13. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.