Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006. (VII.3.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 02- 2023. 01. 02

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006. (VII.3.) rendelet módosításáról1

2023.01.02.

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 29. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló, 9/2006. (VII. 3.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006 (VII.3.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §2

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 14/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 3. napjával.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.