Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006. (VII.3.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006. (VII.3.) rendelet módosításáról

2023.01.01.

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 29. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló, 9/2006. (VII. 3.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006 (VII.3.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006 (VII.3..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 14/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Az intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak összege

1. Intézményi térítési díj:

1.1. Általános Iskola:

a) étkezés teljes ellátás 664.- Ft/nap/fő

b) étkezés csak ebéd 420.- Ft/nap/fő

c) Alkalmazottak 600.- Ft/nap/fő

d) Vendégebéd 700.- Ft/nap/fő

1.2. Gárdonyi Géza Óvoda: 581.- Ft/nap/fő

Megjegyzés: az ÁFA összege a személyi térítési díjnál fog megjelenni, az a rendeletnek nem tartalma.”