Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 14- 2022. 10. 14

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.10.14.

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 29. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva, az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VII.19.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. október 13-án lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. október 15. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.