Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 13

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.13.
az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Mátraszele Község Önkormányzata e rendeletében határozza meg a rászoruló személyek, gyermekeket nevelő családok, időskorúak szociális biztonságának megteremtése és megőrzése, lakhatással kapcsolatos kiadások viseléséhez nyújtott támogatások feltételeit, részletszabályait.
A jelenleg kialakult válsághelyzet miatt az Önkormányzat az időskorúak támogatását kiegészíteni kívánja. Így indokolttá vált a rendelet módosítása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A módosított rendelkezést tartalmazza.
A 2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.