Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 6/2019.(XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 15 14:00- 2022. 07. 15

Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 6/2019.(XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.15.

Sajókápolna Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) A rendkívüli ülések száma nincs meghatározva és azt valahányszor, ha a szükség úgy kívánja, össze kell hívni.

(2) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni.

(3) A polgármester az indítvány benyújtásától számított 15 napon belüli időpontra köteles az ülést összehívni. (4) A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze. A rendkívüli ülés összehívásának indokát a meghívóban fel kell tüntetni. Sürgős, halasztást nem tűrő esetben el lehet tekinteni az írásbeliségtől is, a sürgősség okát azonban mindenféleképpen közölni kell.”

2. § Ez a rendelet 2022. július 15-én 14 órakor lép hatályba.