Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

a képviselő-testület szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 6/2019.(XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 15 14:00
a képviselő-testület szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 6/2019.(XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.27.) önkormányzati rendeletének 12. §-a ellentétes volt az Mötv. 44. §-ában foglaltakkal, ezért módosításra került.