Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 01- 2022. 04. 30

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.01.

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.

1. melléklet2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.