Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 28

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.28.

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

2. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelet.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

2.2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

1.1. melléklet

4. melléklet

1.2. melléklet

5. melléklet

2.1. melléklet

6. melléklet

9.1.1. melléklet

7. melléklet

9.1. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

12. melléklet