Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 29- 2022. 05. 28

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.29.

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4)2

(5)3

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8)4

(9)5

2. §6

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet7

2. melléklet8

3. melléklet9

4. melléklet10

5. melléklet11

6. melléklet12

7. melléklet13

8. melléklet14

9. melléklet15

1

Az 1. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. § (4) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (5) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (8) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. § (9) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.