Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2018. (XI.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 01

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2018. (XI.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2023.07.01.

Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2018. (XI.19.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba, és 2023. július 2-án hatályát veszti.