Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30
Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet értelmében helyi önkormányzat közfeladataikat és egyéb tevékenységeiket, azok bevételeit és kiadásait nyilvántartják és elszámolják. A költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit kormányzati funkciókba funkciószámmal és -megnevezéssel - be kell sorolni, és az alapító okiratában fel kell tüntetni.
A költségvetési számvitelben a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek.
Az alkalmazott kormányzati funkciók felsorolását az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete tartalmazza. Szükségessé vált az ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos feladatok könyvelésére cofog-funkció alkalmazása.