Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2018. (XI.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 01

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.07.01.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2018. (XI.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Végső előterjesztői indokolás
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a jelenlegi formájában megszűnik, tekintettel arra, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ának 2023. július 1. napján hatályba lépő módosítása hatályon kívül helyezi a települési önkormányzat rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazását, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja is hatályát veszti 2023. július 1. napján. Ezzel megszűnik a helyi önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladat-ellátási kötelezettsége, azt az állam veszi át, mint állami hulladékgazdálkodási közfeladatot, így megszűnik a Képviselő-testület hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó rendeletalkotási joga is.