Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetés zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 09- 2022. 05. 27

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetés zárszámadásáról1

2014.05.09.

Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagybaracska Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.

2. § (1) Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2013. évi költségvetés zárszámadását

330 000 ezer Ft bevétellel és
244 698 ezer Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési mérlegét az 1.1. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi bevételeiről és kiadásairól, pénzkészletének alakulásáról az 1.2. melléklet ad tájékoztatást.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét az 2.1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti részletezését a 2.2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. Az egyéb működési kiadások jogcím szerinti részletezését a 2.3. melléklet mutatja be.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 2.4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 2.5. mellékletben, vagyonkimutatását a 2.6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványát 79 975 ezer Ft-ban, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás alapján a 2.7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület engedélyezi a mellékletben kimutatott 69 570 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány felhasználását.

4. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési mérlegét az 3.1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi vagyonmérlegét a 3.2. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési mérlegét a 4.1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A hivatal 2013. évi bevételeiről és kiadásairól, pénzkészletének alakulásáról a 4.2. melléklet ad tájékoztatást.

(2) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi vagyonmérlegét a 4.3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési pénzmaradványát 4 786 ezer Ft-ban, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás alapján a 4.4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület a Nagybaracska Óvoda 2013. évi költségvetési mérlegét az 5.1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Nagybaracska Óvoda 2013. évi vagyonmérlegét az 5.2. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Nagybaracska Óvoda 2013. évi költségvetési pénzmaradványát az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás alapján a 4.4. melléklet szerint hagyja jóvá. Az intézmény 2013. december 31-ig feladattal nem terhelt pénzmaradványát az irányító szervnek a rendelet elfogadását követő15 napon belül vissza kell fizetnie.

7. § A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiek szerint jóváhagyott pénzmaradvány átvezetéséről költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.