Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 28

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

2022.05.28.

Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Hatályát veszti a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás Hulladékgazdálkodási Terve elfogadásáról szóló 4/2005. (II. 2.) önkormányzati rendelet.

2. § Hatályát veszti A piac tartásáról szóló 16/2005. (X. 4.) önkormányzati rendelet.

3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelet.

4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet.

5. § Hatályát veszti a 2013. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 7/2014.(V.8.) önkormányzati rendelet.

6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet.

7. § Hatályát veszti a 2014. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 4/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet.

8. § Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet.

9. § Hatályát veszti a 2015. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelet.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.