Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (II. 2.) önkormányzati rendelete

a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás Hulladékgazdálkodási Terve elfogadásáról

Hatályos: 2005. 02. 02- 2022. 05. 27

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (II. 2.) önkormányzati rendelete

a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás Hulladékgazdálkodási Terve elfogadásáról1

2005.02.02.

1. § (1) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. §-ban és a 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a település környezetvédelmi programjával összhangban és a helyi hulladékgazdálkodási problémák számbavételével a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás és Nagybaracska Községi Önkormányzat illetékességi területére Hulladékgazdálkodási Tervét a képviselő-testület az 1. számú és a 2/16. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1

Az önkormányzati rendeletet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.