Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL szóló 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 24

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.24.
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL szóló 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az M6 autópálya és 51. sz. főút közötti úthálózatának megvalósításához szükséges építésjogi háttér megteremtése érdekében szükségessé vált a helyi építési szabályzatról szóló 19/2013.(XII.30.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz, a 3–17. §-hoz és a 20. §-hoz
Technikai módosítás
A 2. §-hoz
Telekalakítás szabályait tartalmazza.
A 18. §-hoz
A folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazást szabályozza.
A 19. §-hoz
A változott mellékleteket jelöli.
A 21. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.