Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a település közterületei elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés a házszám-megállapítás helyi szabályairól szóló 18/2014 (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 24

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a település közterületei elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés a házszám-megállapítás helyi szabályairól szóló 18/2014 (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.25.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 3. pontjában és az 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.