Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI.28) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 05. 24

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI.28) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.24.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljráva a következőket rendeli el:

1. § A Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének című 12/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet