Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 30- 2023. 06. 30

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.30.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet