Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.14.) szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 27- 2023. 09. 27

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.14.) szóló önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.27.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldala, illetve a tárgyévi bevételek összege 1.863.749 ezer Ft, ezen belül:

a) 2023. évi költségvetési bevétel 1.282.754 ezer Ft

b) Finanszírozási bevétel 580.995 ezer Ft

c) Tárgyévi bevétel összesen 1.863.749 ezer Ft

(2) A 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldala, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összege 1.863.749 ezer Ft, ezen belül:

a) 2023 évi költségvetési kiadás 1.849.420 ezer Ft

b) Finanszírozási kiadás 14.329 ezer Ft

c) Tárgyévi kiadás összesen 1.863.749 ezer Ft”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés 1. pont a)–f) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A 2023. évi költségvetés bevételi-kiadási kiemelt előirányzatai:

Bevételei előirányzatok)

„a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 434.941 ezer Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 492.123 ezer Ft

c) Közhatalmi bevételek 270.895 ezer Ft

d) Működési bevételek 73.568 ezer Ft

e) Felhalmozási bevételek 10.217 ezer Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 890 ezer Ft”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés 1. pont h) és i) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A 2023. évi költségvetés bevételi-kiadási kiemelt előirányzatai:

Bevételei előirányzatok)

„h) Finanszírozási bevételek 580.995 ezer Ft

i) Összesen 1.863.749 ezer Ft

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés 2. pont a)–c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A 2023. évi költségvetés bevételi-kiadási kiemelt előirányzatai:

Kiadási előirányzatok)

„a) Személyi juttatások 480.810 ezer Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61.085 ezer Ft

c) Dologi kiadások 342.792 ezer Ft”

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés 2. pont e)–j) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A 2023. évi költségvetés bevételi-kiadási kiemelt előirányzatai:

Kiadási előirányzatok)

„e) Egyéb működési célú kiadások 33.787 ezer Ft

f) Beruházások 741.904 ezer Ft

g) Felújítások 93.869 ezer Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 92.174 ezer Ft

i) Finanszírozási kiadás 14.328 ezer Ft

j) Összesen 1.863.749 ezer Ft

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A tárgyévi működési bevételek összege 808.477 ezer Ft, ezen belül:

a) 2023. évi működési költségvetési bevétel 780.294 ezer Ft

b) Finanszírozási bevétel 28.183 ezer Ft

c) Tárgyévi működési bevétel 808.477 ezer Ft

(3) A tárgyévi felhalmozási bevételek összege 1.055.272 ezer Ft, ezen belül:

a) 2023. évi felhalmozási költségvetési bevétel 502.460 ezer Ft

b) Finanszírozási bevétel 552.812 ezer Ft

c) Tárgyévi felhalmozási bevétel 1.055.272 ezer Ft”

3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A tárgyévi működési kiadások összege 933.967 ezer Ft, ezen belül:

a) 2023. évi működési költségvetési kiadás 921.474 ezer Ft

b) Finanszírozási kiadás 12.493 ezer Ft

c) Tárgyévi működési kiadás 933.967 ezer Ft

(3) A tárgyévi felhalmozási kiadások összege 929.782 ezer Ft, ezen belül:

a) 2023. évi felhalmozási költségvetési kiadás 927.946 ezer Ft

b) Finanszírozási kiadás 1.836 ezer Ft

c) Tárgyévi felhalmozási kiadás 929.782 ezer Ft”

4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez