Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28- 2023. 09. 27

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.28.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 20/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez2

2. melléklet a 20/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez3

3. melléklet a 20/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez4

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.