Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 30

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.30.
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Békésszentandrás Nagyközség Önkrományzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI.28.) ör. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 4. sz. melléklete tartalmazza a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatásköröket. A rendelet módosítása két pontban szükséges.
A jelenleg hatályos Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló ör. rendelet 15. §-a értelmében az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Mindezek alapján az SZMSZ 4. sz. mellékletébe szükséges az átruházott hatáskört szerepeltetni.
A jogalkotó hatályon kívül helyezte a 314/2012. (XI.08.) Korm.rendelet Településképi bejelentési eljárással kapcsolatos egyes alcímeit. Az ezekben megjelölt eljárások lefolytatására a település polgármestere volt jogosult. A hivatkozott eljárásokat a jelenleg hatályos Kormányrendelet a képviselő-testületnek a hatáskörébe telepíti.
Tekintettel arra, hogy az eljárások lefolytatása nem tartozik a képviselő-testület által át nem ruházható hatáskörei közé, a településképi rendelet a továbbiakban rendelkezhet úgy, hogy az eljárást - átruházott hatáskörben - a jövőben is a polgármester folytatja le.
Békésszentandrás Nagyközség Önkrományzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI.28.) ör. rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatásköröket.