Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 27

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.27.
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta az Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal valógazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2008.(V.30.) rendeletét.
A rendelet 3. § (3) bekezdése rögzíti, hogy az önkormányzat forgalomképtelen ingatlan törzsvagyonát a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
A rendelet 1. számú mellékletének módosítása szükséges, melyet az alábbi változás indokol:
Ingyenes tulajdonba adás jogcímen átadásra került az Békésszentandrás, belterület 2199 helyrajziszámú kivett, töltés és kerékpárút ingatlan Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata részére.
A rendelettervezet 1. § (1) bekezdése rögzíti az új mellékletet, a 2. § a hatályba lépésről rendelkezik.
A rendelet 4. § (2) bekezdése rögzíti, hogy az önkormányzat korlátozottan forgalomképes ingatlan törzsvagyonát a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
A rendelet 2. sz. mellékletének módosítása szükséges, mivel az ingaltan vagyon elemekben olyan változások következetek be, melyek átvezetése indokolja ezt.

2023. június 30-i állapot szerinti korlátozottan forgalomképes ingatlan vagyon

Sor-szám régi

Sor-szám új

Helyrajzi-szám (HRSZ)

Változás jellege

Indoklás

Változás dátuma

15

16

1629/4

Módosítás

"Tároló" helyett "Tároló /Vízmű, víztorony/" megnevezés

2023.06.30

16

15

1629/5

Módosítás

"Tároló /Vízmű, víztorony/" helyett "Tároló" megnevezés

2023.06.30

A rendelettervezet 1. § (2) bekezdése rögzíti az új mellékletet, a 2. § a hatályba lépésről rendelkezik.
A rendelet 5. § (2) bekezdése rögzíti, hogy az önkormányzat egyéb (forgalomképes) ingatlan vagyonát a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
A rendelet 3. sz. mellékletének módosítása szükséges, mivel az ingaltan vagyon elemekben olyan változások következetek be, melyek átvezetése indokolja ezt.

2023. június 30-i állapot szerinti forgalomképes ingatlan vagyon

Sor-szám régi

Sor-szám új

Helyrajzi-szám (HRSZ)

Változás jellege

Indoklás

Változás dátuma

70

-

2619/11

Értékesítés

Értékesítés

2023.01.09

76

-

2619/17

Értékesítés

Értékesítés

2023.01.10

71

-

2619/12

Értékesítés

Értékesítés

2023.01.20

75

-

2619/16

Értékesítés

Értékesítés

2023.01.26

79

-

2619/20

Értékesítés

Értékesítés

2023.01.26

68

-

2619/9

Értékesítés

Értékesítés

2023.02.02

74

-

2619/15

Értékesítés

Értékesítés

2023.02.06

69

-

2619/10

Értékesítés

Értékesítés

2023.02.06

77

-

2619/18

Értékesítés

Értékesítés

2023.02.27

78

-

2619/19

Értékesítés

Értékesítés

2023.02.27

73

-

2619/14

Értékesítés

Értékesítés

2023.03.20

A rendelettervezet 1. § (3) bekezdése rögzíti az új mellékletet, a 2. § a hatályba lépésről rendelkezik.