Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.10.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 01

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.10.) rendeletének módosításáról

2022.10.01.

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019.(XI.01.) önkormányzati rendelet 61. §-ban biztosított Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 30-án lép hatályba.

1. melléklet3

2. melléklet4

3. melléklet5

4. melléklet6

5. melléklet7

6. melléklet8

7. melléklet9

8. melléklet10

9. melléklet11

10. melléklet12

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.