Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.16.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28- 2024. 02. 28

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.16.) rendeletének módosításáról

2022.05.28.

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019.(XI.01.) önkormányzati rendelet 61. §-ban biztosított Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §1

2. § (1) A R. 1.1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklete lép.

(2) A R. 9.1.- 9.4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklet, 5. melléklet., 6. melléklet., 7. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

4. § A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.