Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésének szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 02- 2022. 08. 02

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésének szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) rendelet módosításáról

2022.08.02.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 9. pontjában, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 3. § (1)-(2), 4. § (3), 5. § (3), 12. §.(5), 19. §, 20. § (3), 21. § (6), 23. § (3), 27. § (2), 31. § (2), 33. § (3), 34. §.(1)-(3), 35. § (2), 36. § (2), 42. §.(2), 54. § (1)-(3), 58. § (2)-(3), 62. § (3), 68. § (2), 86. § (2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019.(XI.01.) önkormányzati rendelet 61. §-ban biztosított Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.