Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 18/2017 (X.26..) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2022.(VI.30.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 22- 2022. 07. 22

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 18/2017 (X.26..) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2022.(VI.30.) rendelet módosításáról

2022.07.22.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szól 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,Galvács Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Szuhogy Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Szalonna Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Meszes Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Martonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének , Rakaca Község Önkormányzat Képviselő-testületének , Rakacaszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének , Debréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének , Viszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének hozzájárulásával a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (XI.01.) önkormányzati rendelet 61. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 18/2017 (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2022.(VI.30.) rendeletének 1. §-a nem lép hatályba.

2. § Ez a rendelet 2022. július 22-én lép hatályba.