Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete

rendelete a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 18/2017 (X.26..) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 02- 2022. 08. 02

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete

rendelete a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 18/2017 (X.26..) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.02.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szól 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,Galvács Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Szuhogy Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Szalonna Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Meszes Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Martonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének , Rakaca Község Önkormányzat Képviselő-testületének , Rakacaszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének , Debréte Község Önkormányzat Képviselő-testületének , Viszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének hozzájárulásával a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (XI.01.) önkormányzati rendelet 61. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 18/2017 (X.26.) önkormányzati rendeletének 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §1

3. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

1

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.